Požadavky na vklady

ikona

Minimální vklad pro investory FxPro SuperTrader činí 2 000 $ s multiplikátorem Credit Line 4. Tímto způsobem mohou investoři splnit požadavek minimálního kapitálu ve výši 10 000 $ bez nutnosti vkládat celou částku. Důvodem je ochrana proti rizikům spojeným s účty s nedostatkem kapitálu. Aby bylo zajištěno optimální fungování, je nutné portfolio SuperTrader příslušným způsobem rozrůznit, a to investováním do celé řady strategií, kdy je jednotlivým strategiím přiřazen dostatek kapitálu a je k dispozici také dostatek volné likvidity pro další přiřazení. Vklady v měnách EUR a GBP budou převedeny na měnu USD a jejich celkový součet by měl být 10 000 $ po využití multiplikátoru Credit Line. Na následující vklady se nevztahuje žádná minimální částka.

Aby byla naše platforma přístupnější, nabízíme limit Credit Line, který umožňuje znásobit vaše investice až 4-krát a připočíst je k vašemu počátečnímu vkladu. Pro splnění požadavku na minimální vklad 10 000 $ stačí, když investor vloží pouhých 2 000 $ a pro zbývajících 8 000 $ naší Credit Line..

Stávající klienti SuperTrader, kteří chtějí využívat výhod naší Credit Line, nemusejí splňovat podmínky vkladů a mohou zcela libovolně využívat výhod Credit Line nebo pokračovat v kopírování strategií i bez něj. Získejte další informace – stáhněte si náš dokument Příručka Credit Line

Minimální velikost účtu

Minimální velikost účtu pro FxPro SuperTrader je 10 000 $; avšak investoři by si měli uvědomit, že čím více kapitálu mají k dispozici, tím rozmanitější bude jejich forexové portfolio.

Jedním ze základních zákonů obchodování je: neobchodujte s účtem, na kterém není dostatek finančních prostředků. Podhodnocené účty často podléhají nestálosti.

Podhodnocený účet SuperTrader způsobí, že strategie ve vašem portfoliu nebudou mít výkonnost v souladu s pozicemi leaderů. Existují tři hlavní důvody:

Nedostatočně financovaný účet neumožňuje přiřazení prostředků celé řadě strategií. Následkem toho není portfolio investora vhodně rozvrstvené.

Pákový efekt investic je v rámci účtu s nedostatečným financováním ve vztahu ke sledovanému leaderovi příliš velký. Což představuje větší riziko pro investora než leadera.

Tyto dva problémy způsobují, že portfolio investora je velmi náchylné k poklesům výkonnosti.

Rizika spojená s Credit Line, upozornění na marži a udržování

ikona

I když naše Credit Line představuje dodatečné zdroje financí pro investory a nabízí možnost potenciálních vyšších výnosů, představují také rizika, se kterými byste se měli seznámit. Všechny ztráty zaznamenané při investování do strategií SuperTrader jdou na vrub vašeho vlastního kapitálu, nikoli prostředků, které vám poskytla společnost FxPro. Díky Credit Line můžete pokračovat v přiřazování prostředků strategiím i v případě nedostatku vlastní ekvity. Pokud využíváte Credit Line, můžete obdržet upozornění, pokud nemáte dostatek ekvity pro vyvážení ztrát plynoucích ze snížení.

K upozornění na marži dojde, pokud ekvita (po odečtení multiplikátoru) klesne na 6 % částky Credit line. Pokud vaše ekvita (bez částky Credit line) klesne na hodnotu 3 % částky úvěru, dojde k pozastavení. Veškeré sledované strategie budou zastaveny a všechny obchodní transakce budou automaticky ukončeny za účelem ochrany vašeho účtu před záporným zůstatkem.

Jako investor SuperTrader máte dodatečnou možnost přijímat upozornění e-mailem nebo v SMS zprávách. Tímto způsobem můžete zabránit likvidaci vašich otevřených pozic, a to vložením dalších prostředků na účet, pokud se tak rozhodnete.

Problém

Níže je uveden dokonalý příklad toho, jak účet s nedostatečným financováním na sebe váže vyšší riziko než účet kopírovaného leadera:

Investor se 4 000 USD na účtu SuperTrader přiřadí celou částku jediné strategii. Leader této strategie, jehož vlastní kapitál má celkovou hodnotu 40 000 USD, otevře pozici ke koupi 0,04 jednotek lot (0,04 jednotek lot = 4 000 USD). Dostupný kapitál investora činí 1/10 kapitálu leadera, takže poměrná pozice se uskutečňuje na vrub investora. Tím by byl poměr 0,004 jednotek lot (400 USD), jenže nejmenší dostupnou jednotkou lot je 0,01 (1 000 USD) a pozici investora je nutné zaokrouhlit na tuto částku. Velikost pozice investora je tak zaokrouhlena na 1/4 vlastního rizikového kapitálu, zatímco v případě leadera se jedná o 1/10. Při zaokrouhlování pozice investora navíc dochází ke zvýšení pákového efektu pozice investora 2,5x (0,01/0,004 = 2,5).

Chcete investovat 90 000 USD

Investujete 30 000 USD a zbývajících 60 000 USD zajistí společnost FxPro formou Credit Line

  • Dojde-li ke ztrátě portfolia a pozastavení investic: Ztráta původního kapitálu 90 000 USD je 9 000 USD 60 000 USD náleží zpět společnosti FxPro Částka 9 000 USD bude odečtena z vašeho rizikového kapitálu (30 000 - 9 000 = 21 000).
  • Dojde-li k zisku 10 % v rámci portfolia a pozastavení investic: 90 000 USD + 9 000 USD zisk 60 000 USD náleží zpět společnosti FxPro Částka 9 000 USD¨bude přičtena vašemu rizikovému kapitálu, 30 000 +9 000 = 39 000

Jakým způsobem můžeme nabízet limit Credit Line

  • FxPro dodržuje zásady MiFID (Směrnice EU 2004/39/ES). V důsledku toho ukládáme peněžní prostředky našich klientů na samostatné účty a využíváme je pouze pro úhradu zisků a ztrát mezi našimi klienty a bankami, se kterými obchodujeme jako smluvní strana.
  • Pro poskytování likvidity a marží využívá společnost FxPro vlastní peněžní prostředky. Požadavky na likviditu nebo marže nemůžeme hradit z peněžních prostředků svých klientů.
  • Pro pokrytí jakýchkoli ztrát plynoucích z obchodování nevyžadujeme žádné jiné další finanční prostředky, pouze vlastní rizikový kapitál investora.
  • Nabízení Credit Line není spojeno s žádnými dalšími náklady pro naši společnost, protože máme dostatek vlastních prostředků pro poskytování likvidity pro SuperTrader. Díky tomu není tato služba ani nijak zpoplatňována.
Vítá vás přímý chat FxPro Jak vám mohu
pomoci?