Samotná platforma je přehledná a jednoduchá na používání. Všechny dostupné strategie jsou na první pohled viditelné spolu s vybranými statistikami jejich výkonnosti. Kliknutím na jakoukoli strategii otevřete grafické přehledy výkonnosti, které lze sledovat za různych dob trvání. Zahrnují také detailní měření a úplnou historii obchodování. Tímto způsobem mají potenciální investoři k dispozici všechny informace, které potřebují na fundované investování.

Tato dělba činností zajišťuje hladké fungování platformy a zajišťuje, aby všechny strany mohly něčím přispět a také něco získat. Leadeři přináší strategie, investoři přináší svůj kapitál a společnost FxPro zajišťuje infrastrukturu a zdroje likvidity.

FxPro SuperTrader

Základy řízení rizik

ikona

Úspěch FxPro SuperTrader závisí na kvalitě strategií, které našim investorům poskytujeme. Abychom zajistili, že na platformu se dostanou pouze ty nejlepší algoritmy, postupujeme extrémně pečlivě. Interní strategie i strategie třetích stran prochází velmi důkladným testováním a simulacemi Monte Carlo. Lze tak ověřit, zda strategie reagují odpovídajícím způsobem na celou řadu možných situací. Kromě toho nepřetržitě moniturujeme schválené strategie, abychom zajistili jejich výkonnost nad určitým limitem, a od každého investora požadujeme, aby používal vlastní mechanismy řízení rizik pro každou jednotlivou kopírovanou strategii. Proto tvrdíme, že naše strategie mají asymetricky vyšší pravděpodobnost zisku než ztráty a aplikované mechanismy řízení rizik jsou tak přísné, že minimalizují možnost dosažení výrazných propadů.

Sestavy zpětného testování jsou k dispozici na platformě FxPro SuperTrader.

Marže

ikona

I když naše Credit Line představuje dodatečné zdroje financí pro investory a nabízí možnost potenciálních, vyšších výnosů, představuje také rizika, se kterými byste se měli nejdříve seznámit. Všechny ztráty vykázané při investování do strategií SuperTrader jdou na vrub vašeho vlastního kapitálu, nikoli prostředků, které vám poskytla společnost FxPro. Díky Credit Line můžete pokračovat v přiřazování prostředků strategiím i v případě nedostatku vlastní ekvity. V důsledku toho se otevírá možnost přijímat upozornění na marži, pokud by došlo k poklesu likvidity, aby bylo možné vyrovnat ztráty způsobené poklesem. V takovém případě budou strategie ve vašem portfoliu automaticky zastaveny a jakékoli otevřené pozice budou zrušeny. FxPro nabízí svým klientům ochranu před záporným zůstatkem, což znamená, že váš účet nebude moci zaznamenat zrtátu vyšší, než byl váš počáteční vklad u společnosti FxPro.

Nabízíme možnost bankovního úvěru

ikona Naše mechanismy řízení rizik chrání vaši ekvitu před propady způsobenými strategiemi. Tato skutečnost byla ověřena v testech výkonnosti, které byly prováděny po období dvou let. Tyto výsledky si mohou investoři prostudovat přímo na platformě.
ikona Investice do více strategií můžeme jen doporučit, protože se tím snižuje riziko podmínění výkonnosti pouze jedinou strategií. Vhodně rozrůzněné portfolio je méně náchylné na výkyvy trhu a následné propady portfolia.
ikona FxPro nabízí možnost Credit Line bez úroků.. Díky tomu si můžete na svém účtu zajistit dostatek kapitálu pro investice do celé řady strategií.
Vy vložíte 2 000$
My poskytneme až 8 000$
Investujete celkem 10 000$*
*Platí podmínky a ujednání

Kliknutím sem získáte informace o tom, jakým způsobem svým investorům poskytujeme Credit Line.

Vítá vás přímý chat FxPro Jak vám mohu
pomoci?