Kromě toho můžete v části Strategies (Strategie) zobrazit kliknutím další podrobnosti jednotlivých strategií. Získáte tak podrobné statistiky o strategiích, na které jste klikli.

Získáte také přístup k výsledkům zpětného testování jednotlivých strategií. Výsledky najdete tak, že kliknete na možnost View (Zobrazení) na seznamu Strategie.

U strategií věnujte pozornost položkám Za den, Za 7 dní, Za 30 dní a Celkově. Zde najdete informace o tom, nakolik zisková nebo ztrátová konkrétní strategie byla. Sledujte také údaj Maximum DD (Maximální snížení); tento údaj vás informuje o procentuální hodnotě největšího poklesu ekvity jednotlivých strategií.

Investment Portfolio
Rozhodněte, kolik prostředků přiřadíte
Zadejte, zda chcete použít Multiplikátor poměru
Nastavte hodnotu maximální ztráty strategie % (1-30 %)

Toto je výše vaší dostupné ekvity, kterou můžete přiřadit konkrétní strategii.

Multiplikátor poměru umožňuje zvýšení rizika znásobením investované částky ve vztahu k částce přiřazení leadera. Pokud zadáte 0, znamená to, že multiplikátor nepoužijete.

Procentuální vyjádření maximální ztráty strategie lze nastavit od 1 – 30 % a zadat, jaká může být výše ztráty před automatickým ukončením strategie. Jakmile ztráta dosáhne zadané procentuální hodnoty ekvity, dojde k ukončení.

Investment Portfolio
Nastavte hodnotu Trailing Stop ekvity % (1-50%)
Nastavte si hodnotu bodu ziskovosti (0-100 %)
Klikněte na Uložit

Funkce Trailing Equity Stop umožňuje uzamčení zisků na předdefinované úrovni, aby se předešlo poklesu hodnoty portfolia. Tuto hodnotu můžete nastavit libovolně v rozmezí od 1-50 %.

Procentuální hodnota bodu ziskovosti funguje jako příkaz Take Profit, který uzavírá strategii a zajišťuje zisky, pokud dojde k dosažení předdefinované úrovně.

Po přiřazení prostředků a nastavení vlastních mechanismů řízení rizik klikněte na možnost Uložit. Strategie začne automaticky obchodovat namísto vás.

Začali jste kopírovat strategii FxPro Pandora

Strategie byla nyní zkopírována. Můžete ji zobrazit v přehledu zkopírovaných strategií kliknutím na kartu Portfolio.

Tyto mechanismy řízení rizik fungují nad rámec zásad společnosti FxPro pro řízení rizik, které musí v souladu s požadavky společnosti dodržovat leadeři. Díky tomu mají klienti zajištěnu dodatečnou úroveň ochrany nad portfolii.

Vítá vás přímý chat FxPro Jak vám mohu
pomoci?