Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují způsoby, jakými společnost FxPro (dále jen „společnost“) shromažďuje a používá údaje prostřednictvím svých stránek http://fxpro-supertrader.com/ a jakýchkoli jiných souvisejících stránek, které jsou společností zaregistrovány a provozovány, jako například FxPro Direct (direct.fxpro.com).

Příslib společnosti

FxPro respektuje soukromí jakéhokoli uživatele, který používá stránky společnosti. Z tohoto důvodu se společnost zavazuje chránit všechny stávající nebo potenciální klienty, uchazeče a návštěvníky.

Žádost

Chcete-li si u společnosti FxPro otevřít účet, musíte nejdříve vyplnit a odeslat formulář žádosti a přiložit požadované doklady. Vyplněním formuláře žádosti máte povinnost sdělit osobní údaje, aby společnost mohla vaši žádost posoudit a aby postupovala podle příslušných pravidel a nařízení.

Tyto údaje využívá společnost také k tomu, aby vás informovala o svých službách.

Důvěrnost a ochrana osobních údajů klienta

Společnost FxPro je zaregistrována kyperským úřadem pro ochranu osobních údajů; s jakýmikoli osobními údaji společnosti FxPro je nakládáno v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů (ochraně fyzických osob) z roku 2001, pozdějších změn (zákon č. 37(I)/2003) a směrnicemi pro elektronickou komunikaci.

Společnost FxPro nebude zveřejňovat třetí straně žádné důvěrné údaje svých klientů, s výjimkou situací, kdy o to požádá správní orgán kompetentní jurisdikce; takové předávání údajů musí být podmíněno nutností, jinak je nutný pokyn příslušného správního úřadu. Za takových okolností bude společnost výslovně informovat třetí stranu o důvěrné povaze takových údajů.

Klienti souhlasí s tím, že společnost FxPro může čas od času pověřit smluvně společnosti pro sestavování statistik, aby tak zlepšila svůj marketing; v důsledku toho mohou být všechny nebo některé osobní údaje klientů zveřejněny v anonymní a částečné formě.

Zástupci

Pro vaše vklady na obchodní účet FxPro a výběry z tohoto účtu využíváme skužeb společnosti zpracovávající karty. Tato společnost neuchovává, nesdílí, neshromažďuje ani nepoužívá žádné osobní údaje k jakýmkoli účelům.

Ochrana osobních údajů

Sledovací systémy používané na stránkách společnosti mohou shromažďovat data týkající se stránek, které jste navštívili, způsobu, jakým jste stránky našli, frekvenci návštěv atd. Získané údaje se používají za účelem zlepšení obsahu webových stránek společnosti a mohou být společností FxPro využívány za účelem kontaktování jakýmkoli způsobem a poskytování informací, o kterých se domníváme, že by pro vás mohly být užitečné.

Volba / Zrušení

Pokud nechcete od společnosti přijímat žádné zprávy, můžete příjem zrušit podle příslušných pokynů uvedených v každé komunikační zprávě odeslané společností FxPro.

Budete informováni v případě, že vaše osobní údaje budou shromažďovány třetí stranou, která není naším zástupcem či poskytovatelem služeb. Můžete se tak fundovaně rozhodnout, zda chcete sdílet svoje údaje s touto třetí stranou či nikoli.

Soubory cookie

Cookie je krátký textový soubor, který se ukládá na počítač uživatele za účelem vytváření a ukládání záznamů. FxPro používá na těchto stránkách soubory cookie. Společnost nijak nepropojuje informace uložené v těchto souborech cookie s žádnými osobními údaji, které odesíláte.

Společnost FxPro používá soubory cookie ID relace i trvalé soubory cookie. Platnost souboru cookie ID relace po zavření okna prohlížeče neskončí. Trvalý soubor cookie je na vašem pevném disku uložen po dlouhou dobu. Trvalé soubory cookie můžete odebrat podle pokynů uvedených v souboru Nápověda ve vašem internetovém prohlížeči.

Společnost FxPro používá trvalý soubor cookie ke statistickým účelům. Trvalý soubor cookie zároveň umožňuje sledování a cílení místa a zájmů uživatelů, kteří navštíví stránky společnosti FxPro a zlepšování úrovně nabízených služeb.

Pokud soubor cookie zamítnete, můžete stránky společnosti FxPro používat i nadále, avšak nebudete moci používat funkci FxPro Direct k odeslání formuláře žádosti.

Někteří obchodní partneři FxPro používají soubory cookie na stránkách společnosti. Společnost FxPro nemá k těmto souborům cookie přístup a ani je nemůže nijak kontrolovat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Osobní údaje poskytované v souvislosti s registrací uživatele stránek nebo služeb se označují jako „registrované údaje“. „Registrované údaje“ jsou chráněny mnoha způsoby. „Registrované údaje“ zobrazíte po zadání hesla, které si zvolíte. Toto heslo je šifrované a znáte ho pouze vy. Heslo nesmíte nikomu vyzradit. „Registrované údaje“ jsou bezpečně uložené na zabezpečených serverech, ke kterým má přístup pouze oprávněný personál a po zadání hesla. Společnost šifruje všechny osobní údaje přenášené FxPro, a proto vyvíjí maximální snahu o to, aby zamezila neoprávněným stranám v přístupu k takovým údajům.

Osobní údaje poskytnuté společnosti FxPro, které nejsou klasifikovány jako „Registrované údaje“, jsou také uloženy na bezpečných serverech a přístup k těmto údajům má pouze oprávněný personál po zadání hesla. Tyto informace nemůžete zobrazovat, a proto vám nebude přiděleno žádné heslo, které by umožňovalo změnu údajů.

Přístup k údajům osobní povahy

Pokud dojde ke změně vašich osobních údajů, musíte nás odpovídajícím způsobem informovat. Zašlete nám prosím e-mailovou zprávu (support@fxpro.com) nebo nám zavolejte +44 (0) 203 151 5550.

Vyloučení právní odpovědnosti

FxPro si vyhrazuje právo na zveřejnění osobních údajů v souladu s pravidly a nařízeními a také v případě, že se společnost domnívá, že takové zvěřejnění je nezbytné pro ochranu našich práv a/nebo pro dodržování pravidel v rámci soudního procesu. FxPro nebude odpovídat za zneužití nebo ztrátu osobních údajů vyplývající z používání souborů cookie na stránkách společnosti, ke kterým nemá společnost FxPro přístup nebo které nemůže kontrolovat. FxPro nebude odpovídat za protiprávní nebo neoprávněné nakládání s osobními informacemi z důvodu zneužití nebo vyzrazení hesel, ať už z nedbalosti nebo záměrně.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Pokud se rozhodneme změnit zásady ochrany osobních údajů, budou tyto změny uveřejněny v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, na stránce a dalších místech, které uznáme za vhodné, abyste byli informováni o tom, jaké údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a v jakým případech, pokud vůbec, je předáváme.

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů kdykoli změnit, proto je nutné, abyste si tento dokument pravidelně prostudovali. Pokud dojde ke změně těchto zásad, budeme vás informovat zde, e-mailem nebo formou upozornění na naší domovské stránce.

Dotazy

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se „Zásad ochrany osobních údajů“, zašlete nám prosím e-mailovou zprávu (support@fxpro.com) nebo nám zavolejte +44 (0) 203 151 5550.

Vítá vás přímý chat FxPro Jak vám mohu
pomoci?